Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

Health Psychology

Ημέρες: Κάθε Δευτέρα
Ημερομηνίες: Έναρξη στις 20/11/2023 και λήξη στις 11/4/2024
Ώρες: 4.00μ.μ. – 6.00μ.μ.

Απόφοιτοι Λυκείου 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 400€ +19% Φ.Π.Α / Εγγραφή: 50€ + 19% Φ.Π.Α

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά (on-line).

Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ψυχολογία της Υγείας – Health Psychology

Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερωθούν οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες θεραπευτές, στο ερευνητικό και εφαρμοσμένο πεδίο της Ψυχολογίας της Υγείας. Ειδικότεροι στόχοι είναι να κατανοήσουν την έννοια της υγείας και της ασθένειας, τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που τις καθορίζουν και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και τις ψυχοκοινωνικούς παραμέτρους και επιπτώσεις της χρόνιας ασθένειας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ                                                      

Θεματικές ενότητες του μαθήματος:

 • Μοντέλα – προσεγγίσεις της υγείας
 • Υγεία και Ψυχολογία της Υγείας (ορισμοί, ψυχολογία της υγείας, βιοϊατρικό και βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο).
 • Οι στόχοι της ψυχολογίας της υγείας
 • Ενσυναίσθηση
 • Δεοντολογία και συμβουλευτικές δεξιότητες
 • Stress και τρόποι αντιμετώπισής
 • Ενημέρωση του ασθενή
 • Συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία
 • Παραγωγή της υγείας
 • Ο πόνος και η διαχείρισή του
 • Επικοινωνία με τον θεραπευόμενο
 • Αντιμετώπιση κρίσεων
 • Πολιτισμός και υγεία.
 • Συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία (π.χ., κάπνισμα, διατροφή, κλπ).
 • Παράγοντες που καθορίζουν τις συμπεριφορές υγείας.
 • Βιοσυμπεριφορικοί παράγοντες και υγεία (προσωπικότητα, συναισθήματα, στρες και υγεία).
 • Πρόληψη ασθενειών και προαγωγή της υγείας.
 • Χρόνιες ασθένειες και οι ψυχοκοινωνικές επιδράσεις τους.
woman

20 Νοεμβρίου, 2023

@ 4:00 μμ

11 Απριλίου, 2024

@ 6:00 μμ

Καθηγητές:

 

Κανά Μαρία – Εξωτερικοί Συνεργάτες της σχολής