Μαδεροθεραπεία 2ο τμήμα

Ημερομηνίες: Έναρξη στις 24,25/2/2024 , 2/3/2024  Ώρες: 10.00π.μ. – 4.00μ.μ. Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: €350+19% Φ.Π.Α 6 – 8 μαθήματα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος Καθηγητές:   Έλενα Ντουσάκη        

€350