Ελληνική Ιπποκρατική Μάλαξη

Ημέρες: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή Ημερομηνίες: 3,4,5 Ιουνίου 2022 Ώρες: 4.00μ.μ. – 8.00μ.μ. (Παρασκευή) Ώρες: 9.30π.μ. – 5.30μ.μ. (Σάββατο, Κυριακή)  Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 550€ +19% Φ.Π.Α 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος Καθηγητές:   Δημητράκουλας Σπύρος    

Sports Massage

Ημέρες: Σάββατο, Κυριακή Ημερομηνίες: 6-7 Ιουνίου 2022 Ώρες: 10.00π.μ. – 5.00μ.μ.  Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 450€ +19% Φ.Π.Α 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος Καθηγητές:   Δημητράκουλας Σπύρος