Ιριδολογία Α’ Επίπεδο

Ημέρες: Σαββατοκύριακα Ημερομηνίες: : 21-22/10, και 25-26/11/2023Νέο Τμήμα: 24-25/2 και 2-3/3/2024Ώρες: 10.30π.μ. – 5.30μ.μ. Μόνο για επαγγελματίες Υγείας Το σεμινάριο της Ιριδολογίας αφορά όλους τους εναλλακτικούς θεραπευτές και ιατρούς οι οποίοι θέλουν να εντάξουν την Ιριδολογία στην πρακτική τους ως ένα επιπλέον εργαλείο ολιστικής εκτίμησης μιας ασθένειας και των αιτιών που τη δημιούργησαν ώστε να επιδεχθεί η σωστή ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής. ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 500€ +19% Φ.Π.Α  /+  Εγγραφή 50€  + 19% Φ.Π.Α Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά (on-line) και δια ζώσης Αθήνα. Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος   Καθηγητές: [...]

€500

Ιριδολογία B’ Επίπεδο

Ημέρες: Σαββατοκύριακα Ημερομηνίες: : 27-28/4, 25-26/5  Νέο Τμήμα: 24-25/2 και 2-3/3/2024Ώρες: 10.30π.μ. – 5.30μ.μ. Μόνο για επαγγελματίες Υγείας Το σεμινάριο της Ιριδολογίας αφορά όλους τους εναλλακτικούς θεραπευτές και ιατρούς οι οποίοι θέλουν να εντάξουν την Ιριδολογία στην πρακτική τους ως ένα επιπλέον εργαλείο ολιστικής εκτίμησης μιας ασθένειας και των αιτιών που τη δημιούργησαν ώστε να επιδεχθεί η σωστή ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής. ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 750€ +19% Φ.Π.Α  /+  Εγγραφή 50€  + 19% Φ.Π.Α Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά (on-line) και δια ζώσης Αθήνα . Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος Καθηγητές: [...]

€750