Ιατρικά – Β’ Έτος (Σαββατοκύριακα)

Ημέρες: Σαββατοκύριακα Ημερομηνίες: 16-17/9, 14-15/10, 18-19/11, 16-17/12/2023, 27-28/1, 17-18/2, 30-31/3, 20-21/4 ΠΡ.Β, 25-26/5/2024.Ώρες: 10.30π.μ. – 3.30μ.μ. Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 600€ + 19% Φ.Π.Α   / + Εγγραφή 50€  Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά (on-line). Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος   Καθηγητές:   Καζίκα Στέλλα - Κανά Μαρία - Νένου Ελένη - Τσολάκη Βασιλική        

€600