Ιατρικά – Β’ Έτος (Σαββατοκύριακα)

Ημέρες: Σαββατοκύριακα Ημερομηνίες: 17-18/9, 15-16/10, 19-20/11, 17-18/12, 21-22/1, 18-19/2, 18-19/3, 23/4 ΠΒ, 20-21/5Ώρες: 10.30π.μ. – 3.30μ.μ. Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 650€ + 19% Φ.Π.Α   / + Εγγραφή 50€  Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά (on-line). Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος   Καθηγητές:   Καζίκα Στέλλα - Κανά Μαρία - Νένου Ελένη - Τσολάκη Βασιλική        

€650