Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

3 εκδηλώσεις,

Κλινική Βοτανοθεραπεία – Γ’ έτος

Βότανα – ΄Β Έτος

Βότανα – Ά Έτος

4 εκδηλώσεις,

Γεμμοθεραπεία & Ολιγοθεραπεία

3 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,