Αγιουρβεδική Μάλαξη – Α’ Επίπεδο

Ημέρες: Σαββατοκύριακα, Τρίτες Ημερομηνίες: 14-15/10 και 18-19/11/2023. Νέο τμήμα κάθε Τρίτη 10.30-2.30μ.μ ή 4.00-8.00μ.μ. Έναρξη 30 Ιανουαρίου, και λήξη στις 5 Μαρτίου 2024 Ώρες: Σε Σαβ/κα 10.30π.μ.-4.30μ.μ. Τις Τρίτες 10.30π.μ.-2.30μ.μ. ή 4.00μ.μ.-8.00μ.μ. Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: €400 + 19% Φ.Π.Α / + 50 + 19% Φ.Π.Α Εγγραφή 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος

€400

Αγιουρβεδική Μάλαξη – Β’ Επίπεδο

Ημέρες: ΣαββατοκύριακαΗμερομηνίες: 30-31/3 και 20-21/4/2024Ώρες: 10.30π.μ.-4.30μ.μ. Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: €400 + 19% Φ.Π.Α / + 50 + 19% Φ.Π.Α Εγγραφή 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος Καθηγητές:   Χριστόπουλος Paribodha Μιχάλης        

€400