Αγιουρβέδα – Εντατικό Σεμινάριο

Ημέρες: ΣαββατοκύριακαΗμερομηνίες: 16-17/9/2023. Νέο Τμήμα: 20-21/1/2024Ώρες: Παρασκευή 11:00π.μ. - 5:00μ.μ.  Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: €250 + 19% Φ.Π.Α 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος

€250

Αγιουρβεδική Μάλαξη – Α’ Επίπεδο

Ημέρες: Σαββατοκύριακα, Τρίτες Ημερομηνίες: 14-15/10 και 18-19/11/2023. Νέο τμήμα κάθε Τρίτη 10.30-2.30μ.μ ή 4.00-8.00μ.μ. Έναρξη 30 Ιανουαρίου, και λήξη στις 5 Μαρτίου 2024 Ώρες: Σε Σαβ/κα 10.30π.μ.-4.30μ.μ. Τις Τρίτες 10.30π.μ.-2.30μ.μ. ή 4.00μ.μ.-8.00μ.μ. Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: €400 + 19% Φ.Π.Α / + 50 + 19% Φ.Π.Α Εγγραφή 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος

€400

Αγιουρβέδα – Α’ Έτος

Ημέρες: ΣαββατοκύριακαΗμερομηνίες: 21-22/10, 25-26/11 και 9-10/12/2023Ώρες: Παρασκευή 11:00π.μ. - 5:00μ.μ.  Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: €600 + 19% Φ.Π.Α / + 180 + 19% Φ.Π.Α Εγγραφή 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος    

€600

Αγιουρβεδική Μάλαξη – Β’ Επίπεδο

Ημέρες: ΣαββατοκύριακαΗμερομηνίες: 30-31/3 και 20-21/4/2024Ώρες: 10.30π.μ.-4.30μ.μ. Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: €400 + 19% Φ.Π.Α / + 50 + 19% Φ.Π.Α Εγγραφή 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος Καθηγητές:   Χριστόπουλος Paribodha Μιχάλης      

€400

Λεμφικό Drainage – Επίπεδο 2 (Δίπλωμα)

Ημέρες: ΣαββατοκύριακαΗμερομηνίες: 18-19 Μαΐου και 15-16 Ιουνίου 2024. Ώρες: 10:30π.μ.-5.30μ.μ. Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: €400 + 19% Φ.Π.Α. / Εγγραφή €50 + 19% Φ.Π.Α. 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος  

€400

Αγιουρβέδα – Μεταπτυχιακό Σεμινάριο

Ημέρες: ΣαββατοκύριακαΗμερομηνίες: 8-9/6/2024Ώρες: Παρασκευή 11:00π.μ. - 5:00μ.μ.  Απόφοιτοι Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΡΑ: €250 + 19% Φ.Π.Α 6 - 8 άτομα Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος  

€250