Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

Συνθετική Συμβουλευτική Counselling

Ημέρες: Κάθε Παρασκευή
Ημερομηνίες: 5 Οκτωβρίου 2023 – 21 Ιουνίου 2024 
Ώρες: 4.00μ.μ. – 8.00μ.μ.

Απόφοιτοι Λυκείου

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2500€ +19% Φ.Π.Α / +  Εγγραφή: 200€ + 19% Φ.Π.Α

 

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά (on-line).

Στους σπουδαστές θα δίνεται Certificate από NHS Ελλάδος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συμβουλευτική Συνθετικής Προσέγγισης – «Integrative Counselling»

Η Συμβουλευτική είναι κλάδος της Ψυχολογίας και σκοπός της είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου. Η Συμβουλευτική, όπως και η ψυχολογία, ανήκει στις ανθρωπιστικές – κοινωνικές επιστήμες που μελετούν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, εντοπίζουν τα αίτια των προβλημάτων του και με τις κατάλληλες τεχνικές του παρέχουν βοήθεια για να τα αντιμετωπίσει. Μέσω της συμβουλευτικής, επιλύονται ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων, εσωτερικών συγκρούσεων, διαχείρισης κρίσεων, οικογενειακών ή επαγγελματικών προβλημάτων κλπ. Έχει παρατηρηθεί επίσης, πως η παροχή βοήθειας για την βελτίωση της ψυχικής υγείας μπορεί να συμβάλει και στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου συνολικά.

Η παρακολούθηση μαθημάτων στην Συμβουλευτική δίνει στους σπουδαστές τόσο την θεωρητική γνώση για τις βασικά μοντέλα της ψυχολογίας, όσο και την πρακτική κατάρτιση για την άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.

Απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου, καθώς και σε άτομα που ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανάπτυξη και αυτογνωσία.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες σπουδές ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επαγγελματιών που ασχολούνται με άλλες σχετικές ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως σε ψυχολόγους ή σε κοινωνικούς λειτουργούς που θα ήθελαν να εφαρμόσουν συμπληρωματικά τις αρχές της Συμβουλευτικής στο χώρο εργασίας τους. Οι βασικές δεξιότητες της Συμβουλευτικής εφαρμόζονται επίσης αποτελεσματικά και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό και με διάφορες μορφές διαδραστικών σχέσεων όπως είναι οι γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, διαφημιστές, επικοινωνιολόγοι κλπ.

Η διάρκεια των σπουδών είναι συνολικά τρία έτη για εκείνους που είτε επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του συμβούλου ψυχικής υγείας, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία (απόκτηση Bachelor) – σε συνεργασία με το University of Sunderland U.K.- εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις όπως η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός απολυτηρίου κ.λπ.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 2 μόνο ετών (απόκτηση Certificate in Integrative Counselling) , για τους σπουδαστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την γνώση της Συμβουλευτικής, συνδυαστικά με το επάγγελμά τους, ή για λόγους αυτοβελτίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, Συμβουλευτική θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία μέσα από την οποία ένα άτομο ερευνά του τρόπους για να ξεπεράσει δυσκολίες, προσωπικούς προβληματισμούς, άγχη ή ακόμα και την έλλειψη σκοπού ζωής. Μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας απαιτείται η παρουσία ενός ειδικά εκπαιδευμένου συμβούλου ο οποίος ακούει προσεκτικά, χωρίς να κρίνει, τα προβλήματα του πελάτη, παρέχοντας του έτσι τη δυνατότητα να κατανοήσει τις βαθύτερες τους αιτίες και προοδευτικά να δημιουργήσει μια ειλικρινή σχέση με τον εαυτό του.

Επιπλέον ο σύμβουλος οφείλει αφενός να μην επιβάλλει την προσωπική του άποψη και αφετέρου να μην παρέχει συμβουλές. Ο σεβασμός και η αποδοχή από πλευράς συμβούλου, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μέσα από την οποία ο πελάτης θα μπορέσει να προσεγγίσει τη ζωή και τον εαυτό του με ένα καλύτερο τρόπο.

Η συμβουλευτική απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αναπάντεχες αλλαγές ζωής, δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή απλώς επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

Ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, πλέον και στην Ελλάδα, η συμβουλευτική κερδίζει τη θέση που της αρμόζει ανάμεσα στις επιστήμες ψυχικής υγείας. Η αμεσότητα και ο σεβασμός στην μοναδικότητα του ατόμου δικαιολογούν την ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση της συμβουλευτικής σε ανθρώπους που αναζητούν την ψυχική ισορροπία.

Τι είναι η συνθετική προσέγγιση στη συμβουλευτική:

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας υπάγονται ποικίλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η πιο ολοκληρωμένη από αυτές θεωρείται η συνθετική προσέγγιση εφόσον ενσωματώνει τις καταλληλότερες και τις πιο αξιόλογες πτυχές των διαφορετικών θεωριών.

Σκοπός της συνθετικής προσέγγισης είναι η δημιουργία ενός συστήματος γνώσεων και τεχνικών το οποίο να ανταποκρίνεται στη μοναδικότητα της προσωπικότητας και των αναγκών του κάθε πελάτη με απώτερο σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:

Α’ Έτος

• Ημερολόγιο εκπαιδευόμενου (απλή επίδειξη στο τέλος του έτους)

• Ημερολόγιο πρακτικής με εποπτεία

• Επίδειξη δεξιοτήτων

• Παράδοση γραπτών εργασιών

• 10 – 20 ώρες ατομικών συνεδριών ή προσωπικής ανάπτυξης

Β’ Έτος

• Ημερολόγιο εκπαιδευόμενου (απλή επίδειξη στο τέλος του έτους)

• Ημερολόγιο πρακτικής με εποπτεία

• Επίδειξη δεξιοτήτων

• Παράδοση γραπτών εργασιών

• 10 – 20 ώρες ατομικών συνεδριών ή προσωπικής ανάπτυξης

• 30 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής με βεβαίωση επόπτη- (Κριτήρια BACP)

• Αναφορά επόπτη

Δυνατότητα απόκτησης Certificate in Integrative Counselling

Γ’ Έτος (προαιρετικό)

• Ημερολόγιο εκπαιδευόμενου (απλή επίδειξη στο τέλος του έτους)

• Ημερολόγιο πρακτικής με εποπτεία

• Επίδειξη δεξιοτήτων

• Παράδοση γραπτών εργασιών και πτυχιακής εργασίας

• 10 – 20 ώρες ατομικών συνεδριών ή προσωπικής ανάπτυξης

• 70 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής με βεβαίωση επόπτη-(Κριτήρια BACP)

• Αναφορά επόπτη

Δυνατότητα απόκτησης Diploma in Integrative Counselling και περαιτέρω σπουδές στο University of Sunderland της Μ.Βρετανίας προς απόκτηση Bachelor of Arts (Hons) .

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ:

Η συνθετική προσέγγιση έχει στόχο την εκπαίδευση του συμβούλου σε όλες τις βασικές προσεγγίσεις της συμβουλευτικής, ώστε να μπορεί να συνθέτει θεωρίες και τεχνικές ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίσταση του συγκεκριμένου πελάτη που αντιμετωπίζει την κάθε φορά. Αν και αυτό ακούγεται φιλόδοξο και απαιτεί πράγματι αρκετή πείρα και κατάρτιση, είναι ωστόσο, ένας ιδανικός τρόπος προσέγγισης της συμβουλευτικής καθώς οι πιο κατάλληλες θεωρητικές ιδέες και πρακτικές τεχνικές από την κάθε ξεχωριστή προσέγγιση χρησιμοποιούνται για να συνθέσουν ένα αμάλγαμα ειδικά προσαρμοσμένο στις θεραπευτικές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Το Τμήμα Συμβουλευτικής του Natural Health Science προσφέρει στους εκπαιδευόμενούς του πολύ περισσότερες ώρες εκπαίδευσης από μια συνηθισμένη σχολή εξειδικευμένης προσέγγισης, ώστε να καλυφθεί επαρκώς η θεωρία και η πρακτική όλων των βασικών προσεγγίσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Στην ύλη του προγράμματος περιλαμβάνονται όλες οι σημαντικές προσεγγίσεις αλλά δύνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση τριών βασικών, με στόχο οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν άρτια θεωρητική και πρακτική γνώση.

Α’ Έτος

NHS 1001- Προσωποκεντρική Προσέγγιση (θεωρία και πρακτική)

NHS 1002 -Τα Όρια στη Θεραπευτική Σχέση

NHS 1003 -Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

NHS 1004 -Συμβουλευτική σε διάφορους τομείς

NHS 1005-Εισαγωγή στις θεωρίες συμβουλευτικής

NHS 1006-Ακαδημαΐκές Δεξιότητες

Β’ Έτος

NHS 2001 -Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Προσέγγιση (θεωρία και πρακτική),

NHS 2002 -Δεοντολογία στη Συμβουλευτική

NHS 2003-Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

ΝΗS 2004-Προβλήματα Ψυχικής Υγείας

NHS 2005-Ομάδα Εποπτείας Ι

Γ’ Έτος – Προαιρετικό

ΝΗS 3001 -Ψυχοδυναμική Προσέγγιση (θεωρία και πρακτική),

NHS 3002-Εισαγωγή στις Μεθόδους Έρευνας (ποσοτική – ποιοτική)

ΝΗS 3003-Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

NHS 3004-Ψυχοπαθολογία και γλώσσα του σώματος

NHS 3005- Ομάδα Εποπτείας ΙΙ

NHS 3006 -Συνθετική Συμβουλευτική – Θεωρία και Πράξη

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Πέραν της ατομικής θεραπείας είναι σημαντικό ο εκπαιδευόμενος να βιώσει τον εαυτό του σε διαπροσωπικές σχέσεις εντός ομάδας και να πάρει ανατροφοδότηση για τον εαυτό του εντός της δυναμικής του συνόλου. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε πάντα «εντός σχέσεως» (με τους άλλους, τα γεγονότα, τον εαυτό μας) είναι σημαντικό να μάθει το πώς σχετίζεται και ιδανικά να βελτιώσει τον τρόπο που συνυπάρχει με το περιβάλλον.

Η Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης παρέχει την ευκαιρία στον κάθε εκπαιδευόμενο να εξετάσει το πώς μπορεί να εφαρμόσει στη ζωή του όσα μαθαίνει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Μέσα σε ένα συμβουλευτικό πλαίσιο, δίνεται η ευκαιρία σε κάθε μέλος της ομάδας προσωπικής ανάπτυξης να έρθει σε επαφή με τα διαπροσωπικά του ζητήματα και να εξετάσει και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να σχετίζεται με τον εαυτό του και με τους άλλους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια αφετηρία για περίσκεψη και ενδοσκόπηση σχετικά με όσα ο εκπαιδευόμενος συνειδητοποιεί κατά την εκπαίδευσή του, με τελικό σκοπό την καλύτερη έκφραση του εαυτού του και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής.

Η Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης δεν είναι ομάδα ψυχοθεραπείας και συνεπώς δεν είναι ο κατάλληλος χώρος να ανοιχτούν προσωπικά προβλήματά των εκπαιδευόμενων. Πιθανώς να δημιουργηθούν θεραπευτικοί συσχετισμοί με αφορμή διάφορα θέματα αλλά ο σκοπός της Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης δεν είναι θεραπευτικός, οπότε βαθύτερα θεραπευτικά ζητήματα δεν θα αντιμετωπίζονται ως τέτοια εντός αυτής της ομάδας.

5 Οκτωβρίου, 2023

@ 4:00 μμ

21 Ιουνίου, 2024

@ 8:00 μμ

Καθηγητές:

Θεοδώρου ΈφηΚανά ΜαρίαΣχορετσανίτη ΣωτηρίαΧαζίρογλου Λεωνίδας