Η Σωτηρία Σχορετσανίτη είναι Ψυχολόγος, M.Sc., PhD. Ψυχολόγος, Ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, Ψυχολόγος στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ψυχολόγος Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος της Μονάδας Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Κ.Ε.Ε.Θ. του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Υπεύθυνη εκπαίδευσης και μαθήματος «Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Προσέγγιση» του τριετούς προγράμματος Συμβουλευτικής του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών “Natural Health Science” σε συνεργασία με το University of Sunderland U.K.

Η Σωτηρία Σχορετσανίτη αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου Αθηνών το 2003. Ακολούθησε την ειδικότητα της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Ψυχοθεραπειών στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς από το 2004 έως το 2009 ενώ το 2006 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας».

Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας τον Μάρτιο του 2014, με θέμα: «Μελέτη των καπνιστικών συνηθειών και των παραγόντων που σχετίζονται με αυτές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού». Παράλληλα έχει παρακολουθήσει 16 εκπαιδευτικά σεμινάρια που άπτονται στο αντικείμενο της Γνωσιακής-Συμπεριφορστικής Ψυχοθεραπείας και την Συμβουλευτικής μέσω Παροχής Κινήτρων.

Από το 2006 έως το 2009 εργάστηκε, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής που είναι ο επίσημος συντονιστικός και επιστημονικά υπεύθυνος φορέας των δυο Εθνικών Δικτύων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας: του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας και του Εθνικού Δικτύου Προαγωγής Υγείας στου Χώρους Εργασίας καθώς και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Διαχειριστικός Φορέας των Προγραμμάτων Πρόληψης του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία.

Από το 2009 έως σήμερα εργάζεται στο Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων, με βασικά καθήκοντα τη διεξαγωγή ερευνητικών μελετών και την εκπόνηση προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης στον τομέα της δημόσιας υγείας, την προαγωγής και αγωγής υγείας και των υπηρεσιών υγείας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα εργάζεται ως ψυχολόγος στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος της Μονάδας Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Κ.Ε.Ε.Θ. του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ενώ από το 2010 είναι υπεύθυνη εκπαίδευσης του μαθήματος «Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Προσέγγιση» του τριετούς προγράμματος Συμβουλευτικής του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών “Natural Health Science” σε συνεργασία με το University of Sunderland U.K. Από το 2010 διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας», της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2014 είναι εκπαιδευτής στον κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Οργάνωση των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Έχει συμμετάσχει ως ψυχολόγος στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 3 ερευνητικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, έχει κάνει την επιστημονική επιμέλεια και τη συγγραφή κεφαλαίων 2 βιβλίων και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Από το 2014 είναι κριτής σε 2 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.