ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Μεταπτυχιακό: «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και στο Περιβάλλον», Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Βαθμός: 9,10/10 («Άριστα»)
Διπλωματική Εργασία: Επισκόπηση της Επιστημονικής Βιβλιογραφίας με Επικέντρωση στην
Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση STEAM. Δεκέμβρης 2021.
Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία.
Βαθμός: Άριστα

 • ΜΑΡΤΙΟ 2014

Πτυχίο: Παιδαγωγικών Σπουδών Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Βαθμός: 3,179/4,0 («Λίαν καλώς»)
Πτυχιακή Εργασία: Οι Αντιλήψεις των Προπτυχιακών Φοιτητών για τις Άτυπες Μορφές
Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Μια Μελέτη Περίπτωσης. Γενάρης 2014.
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ. Αβρααμίδου Λούση.
Βαθμός: Άριστα
Erasmus Project: Education for Sustainable Development from the perspective of technologies and
materials for Environment protection (Educate). 2014

 • ΙΟΥΝΙΟ 2010

Δίπλωμα: Diploma in Aesthetics and Beauty Therapy, Intercollege Nicosia
Βαθμός: With Merit
Estheticienne Agree: Bernand Cassiere, Paris
Δίπλωμα ITEC: Diploma in Aromatherapy ITEC, Level 3
Δίπλωμα ITEC: Diploma in Holistic Massage ITEC, Level 3

 • ΙΟΥΝΙΟ 2007

Απολυτήριο Λυκείου, Λύκειο Παραλιμνίου
Βαθμός: 17/20 ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2020 – ΣΗΜΕΡΑ

Αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών – Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

 • 2019 – ΣΗΜΕΡΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΡΑΣΕ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΈΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ (ΔΡΑ.Σ.Ε.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Στήριξη και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και μείωση της σχολικής αποτυχίας
και της παραβατικότητας.

 • 2018 – ΣΗΜΕΡΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Διδασκαλία Ελληνικών σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

 • 2014 – 2018

ΔΑΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Βασικά καθήκοντα:
Βοήθεια των παιδιών στο διάβασμα και στην κατ’ οίκον εργασία καθώς επίσης και στη
δημιουργική απασχόληση των παιδιών.
Επιπρόσθετα, το τελευταίο έτος μου είχαν ανατεθεί διοικητικά και λειτουργικά καθήκοντα.

 • 2014 – 2015

ΔΑΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΔ – ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Βασικά καθήκοντα:
Βοήθεια εκπαιδευτικού
Βοήθεια των παιδιών
Συνδιδασκαλία κάποιων θεματικών ενοτήτων των μαθημάτων: Ελληνικά, Μαθηματικά και
Φυσικές Επιστήμες.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

 • ΑΓΓΛΙΚΑ: Πολύ καλό επίπεδο κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού
  λόγου και καλό επίπεδο παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency, Anglia

ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ:

 • Πάρα πολύ καλή γνώση και χρήση MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT,
  OUTLOOK).
 • Πάρα πολύ καλή γνώση INTERNET.
 • Πάρα πολύ καλή γνώση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS
 • Επιτυχία στις εξετάσεις Η/Υ, ΚΕΒΕ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: «Εκπαίδευση STEM (Science, Technology,
  Engineering, Mathematics): Πλεονεκτήματα, Προκλήσεις και Παραδείγματα»,
  Πανεπιστήμιο Κύπρου. 2020
 • Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στην Προδημοτική και στη Δημοτική Εκπαίδευση
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής: «Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στη διδασκαλία και τη μάθηση με την αξιοποίηση Φορητών Συσκευών», ΠΑΔΕΔ. 2020
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής: «Τι θέλει να ‘‘πει’’ ο μικρός ζωγράφος; Παιδικό Ιχνογράφημα: Ανάλυση και ερμηνεία», Α.Κι.Δα. 2020
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης: «Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 2020
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης: «Δημιουργική Γραφή – Παιδικά Παραμύθια και Παιδικά Βιβλία», Ψηφιακό Σεμινάριο Μαρίας Γούσιου, 2020
 • Σεμινάριο Επιμόρφωσης: «Internet Marketing – Online Επιχειρηματικότητα», Περράκη Μαρία, 2020
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής: «Μαθητής και Πειθαρχία: Θετικές Προσεγγίσεις», Ακίδα. 2019
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ενσωμάτωση», Εκπαιδευτικός

Όμιλος. 2019

 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής: «Τα ‘‘Τι’’, τα ‘‘Πώς’’ και τα ‘‘Γιατί’’ στη διδασκαλία των
  κειμένων: Πρακτικές προτάσεις διδασκαλίας κειμενικών ειδών», Ακίδα. 2019
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής: «Μνημονικές Τεχνικές: Αναπτύσσοντας τις δεξιότητες της μνήμης σε όλους τους μαθητές – από τη θεωρία στην πράξη», ΠΑΔΕΔ. 2019
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: « Ασφάλεια και Υγεία – Μεθοδολογία Διδασκαλίας σε Ενήλικες», Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 2019
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο Σεμινάριο: «Χορογραφώντας μια Ιδέα». Δημιουργικής Κίνησης και Χορού – Ενότητα 2, για νηπιαγωγούς, δασκάλους χορού και εκπαιδευτικούς, Interact dance co. 2018
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Σεμιναρίου: Δημιουργικός Χορός για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση. 2015
 • Certificate of participation: Action Learning Program, Athalassa Park Biodiversity Study. 2014
 • Erasmus Project: Education for Sustainable Development from the perspective of technologies and materials for Environment protection (Educate). 2014
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής: «Πρόληψη και διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη: Πρακτικές Προσεγγίσεις», Ακίδα. 2015
 • Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης: Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία. 2015

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Επικοινωνία
 • Καλή ακρόαση
 • Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα
 • Αναλυτική σκέψη
 • Θετικότητα
 • Αξιοπιστία και συνέπεια

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ:

 • Ταμίας στην Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού.
 • Γενική Συντονίστρια Παιδοβουλευτών Αμμοχώστου.
 • Εθελόντρια στο 25ο, 26ο, 27o και 28o Φεστιβάλ Παιδιού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

 • Συνεχής κατάρτιση και έρευνα
 • Δημιουργική Γραφή
 • Σκάκι
 • Ταξίδια
 • Θέατρο – Κινηματογράφος
 • Χοροί
 • Άθληση
 • Καταδύσεις
 • Ζωγραφική