Νευρο-Μυϊκή Μάλαξη (2)

23 Σεπτεμβρίου, 2023 @ 10:30 πμ - 3 Μαρτίου, 2024 @ 5:30 μμ

Αγιουρβεδική Μάλαξη – Α’ Επίπεδο

14 Οκτωβρίου, 2023 @ 10:30 πμ - 5 Μαρτίου, 2024 @ 8:00 πμ

Ελληνική Ιπποκρατική Μάλαξη

8 Δεκεμβρίου @ 10:30 πμ - 10 Δεκεμβρίου @ 5:30 πμ

Σουηδική Μάλαξη – Β’ Τμήμα

15 Ιανουαρίου, 2024 @ 10:30 πμ - 12 Φεβρουαρίου, 2024 @ 8:00 μμ

Αγιουρβεδική Μάλαξη – Β’ Επίπεδο

30 Μαρτίου, 2024 @ 10:30 πμ - 21 Απριλίου, 2024 @ 4:30 μμ

Σουηδική Μάλαξη (Καλοκαιρινό Τμήμα)

17 Ιουνίου, 2024 @ 10:30 πμ - 22 Ιουλίου, 2024 @ 2:30 πμ