Αγιουρβεδική Μάλαξη – Β’ Επίπεδο

30 Μαρτίου @ 10:30 πμ - 21 Απριλίου @ 4:30 μμ

Σουηδική Μάλαξη (Καλοκαιρινό Τμήμα)

17 Ιουνίου @ 10:30 πμ - 22 Ιουλίου @ 2:30 πμ