Η Τέχνη της Φροντίδας Ασθενών

Η Φροντίδα ασθενών στην κατοίκων νοσηλεία, είναι μία σύγχρονη ειδικότητα αποκατάστασης που

συνδυάζει την επιστημονικά επικυρωμένη γνώση του αντικειμένου της φροντίδας ασθενών με την

ολιστική θεώρηση και προσέγγιση του ατόμου. Μέσα από τη επιστημονική γνώση «της φροντίδας

ασθενών», ο επαγγελματίας που παρέχει τη νοσηλεία, έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να προσφέρει μέγιστο αποτέλεσμα και παράλληλα να διευκολύνει εξ ολοκλήρου τον ασθενή που είναι κλινήρης στο σπίτι (ή και στην κλινική).

Επίσης, ο Βοηθός Νοσηλευτής (ειδικός της φροντίδας ασθενών) εκπαιδεύετε να δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα ανάλογα με την κάθε περίπτωση και την βαρύτητα της ασθένειας.

Η άριστη θεωρητική και πρακτική γνώση, τεχνική κατάρτιση, επαγγελματική συνείδηση και συνολική επίγνωση του αντικειμένου, είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα (εφόδια) του σύγχρονου επαγγελματία.

ΣΤΟΧΟΙ:

• Να αναπτύξει ένα εύρος δεξιοτήτων και να μπορεί να ανταποκριθεί στις σαφώς δηλωμένες ανάγκες του ασθενούς.

• Να αναγνωρίζει τις δυνατότητες, καθώς και τους περιορισμούς, για κάθε ασθενή.

• Να αναπτύξει συνείδηση των θεμάτων υγείας , ασθένειας και φροντίδας.

• Να αναπτύξει ευαισθησία, συμπάθεια και σεβασμό μέσα στην θεραπευτική σχέση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (συνοπτικά) :

● Γενική και τοπική υγιεινή και καθαριότητα ασθενούς

● Φροντίδα για την ασφάλεια του ασθενή

● Απλό στρώσιμο κλίνης και στρώσιμο κλίνης με κατακεκλισμένο ασθενή.

● Φροντίδα, διαμόρφωση, αερισμός και καθαριότητα χώρου του ασθενή

● Μέτρηση ζωτικών σημείων (Σφίξεις, Αναπνοές , θερμοκρασία, Αρτηριακή πίεση Σακχάρο

αίματος, κλπ)

● Σίτιση ασθενούς .

● Σίτιση ασθενούς και φροντίδα ρινογαστρικού σωλήνα (Levin) Παροχέτευση μέσω Levin

● Πρόληψη και φροντίδα κατακλίσεων

● Παρακολούθηση ασθενή που φέρει παροχετεύσεις

● Φροντίδα τραχειοτομίας

● χρήση αυχενικού κολάρου

● περιποίηση κολοβώματος

● φροντίδα καταγμάτων

● φροντίδα εγκαυμάτων

● Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων για ανάλυση

● Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών (Παρεντερική σίτιση, οροί κλπ)

● Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία

● Παρακολούθηση μετεγχειρητικού ασθενή.

● Χορήγηση οξυγόνου με ρινική κάνουλα, με μάσκα ventouri, με μάσκα Αεροζόλ

● Φροντίδα ασθενούς με ουροκαθετήρα Folley

● Αγωγή αρρώστου με μόνιμο ουροκαθετήρα και κλειστό σύστημα παροχέτευσης

● Ενδομυϊκή χορήγηση φαρμάκων ΙΜ. Υποδόρια χορήγηση φαρμάκων. Ενδείξεις- επιπλοκές

● Τοπική ενστάλαξη κολλυρίων στον οφθαλμό

● Ενστάλαξη στο αυτί

● Παρακολούθηση ασθενούς που υποβάλλονται σε μετάγγιση αίματος, πλάσματος.

● Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόληψη υποθερμίας, υπερθερμίας

● Απλές επιδέσεις τραυμάτων (αλλαγή τραύματος) Επιδέσεις άκρων.

● Χορήγηση σκωρομίδας .

● Εκκενωτικός υποκλυσμός

● Αλλαγή σάκου παραφύση έδρας

● Κλπ-κλπ

Τα μαθήματα διδάσκονται από την Ιατρό Μητσιάνη Φωτεινή με 30 % θεωρία και 70% πρακτική