Κινησιολογία Κινησιοθεραπεία

Τι είναι κινησιολογία:

Το βασικό εργαλείο της κινησιολογίας : το μυϊκό τεστ

Όλες οι σχολές ή κατευθύνσεις της κινησιολογίας, έχουν ένα κοινό σημείο: χρησιμοποιούν το μυϊκό τεστ ως το θεμελιώδες εργαλείο της δουλειάς τους. Το μυϊκό τεστ αναπτύχθηκε κατ’αρχήν από τον Dr R.Lovett (1912) και τους φυσιοθεραπευτές Henry και Florence Kendall. Το 1949 οι Kendall και Kendall δημοσίευσαν τις εργασίες τους οι οποίες και αποτελούν την βάση των όσων χρησιμοποιούν το μυϊκό τεστ.

Με την λέξη κινησιολογία εννοούμε την μελέτη της κίνησης και όχι μόνο. Η κινησιοθεραπεία είναι μία θεραπευτική μορφή φυσικοθεραπείας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ποικίλων σωματικών προβλημάτων, ενώ παράλληλα διαθέτει και προληπτικές ιδιότητες. Η κινησιοθεραπεία, ασχολείται με την αρμονία του μυοσκελετικού συστήματος και έχει σαν στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την άρση των αιτιών που δημιουργούν ανωμαλίες στην φυσιολογική κίνηση.

Σκοποί και στόχοι:

 • Τα βασικά και ειδικά ανατομικά στοιχεία του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Τι είναι η κινησιολογία και η χρησιμότητά της
 • Την αρμονία του σώματος
 • Την τοποθεσία και λειτουργία των μυών στο ανθρώπινο σώμα
 • Τον κύκλο της Βάδισης και πού οφείλονται οι διάφορες διαταραχές της
 • Να μπορούν να διακρίνουν και να εντοπίζουν ποιοι μύες έχουν πρόβλημα όταν κάποιος πονά ή έχει κινητικό πρόβλημα.

Περιεχόμενο μαθημάτων:

 • Τι είναι η κινησιολογία και σε τι χρησιμεύει.
 • Βασικά ανατομικά στοιχεία μυοσκελετικού συστήματος
 • Κίνηση
 • Τροχιακίνηση
 • Μοχλοί
 • Ασκήσεις σε νερό
 • Επίπεδα κίνησης και άξονες
 • Είδη συστολών
 • Είδη μυϊκών συστημάτων, ανάλυση και αποκατάσταση:
  1. Μυϊκό σύστημα άνω άκρων
  2. Μυϊκό σύστημα κάτω άκρων
  3. Μυϊκό σύστημα κορμού
  4. Μυϊκό σύστημα κεφαλής – αυχένα
 • Ανάλυση της βάδισης
 • Διαταραχές κίνησης
 • Κακή στάση
 • Διάγνωση και αποκατάσταση των παθήσεων

Οι ημερομηνίες για την διεξαγωγή του μαθήματος θα ανακοινωθούν σύντομα.