Ιριδολογία

Η ιστορία της αξιοποίησης του οφθαλμού σαν εργαλείο εξέτασης ξεκινά στην αρχαία Κίνα και Ιαπωνία.  Χιλιάδες χρόνια πριν, οι Κινέζοι και οι Γιαπωνέζοι ήξεραν πώς να αναγνωρίζουν ασθένειες κοιτάζοντας  το σύνολο του οφθαλμού, δηλαδή τα βλέφαρα, το ασπράδι, την ίριδα και την κόρη. Το ασπράδι και η  ίριδα χωρίζονταν σε ζώνες που η κάθε μία είχε τη δική της σημασία, χωρίς όμως τη λεπτομερή  χαρτογράφηση της σύγχρονης Ιριδολογίας.

Η σύγχρονη ιστορία της Ιριδολογίας ξεκινά τον 19ο αιώνα οπότε και κυκλοφόρησε το πρώτο σχετικό  σύγγραμμα. Σιγά-σιγά το ερευνητικό ενδιαφέρον εξαπλώθηκε αρχικά σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και  αργότερα παγκόσμια. Η έρευνα της Ιριδολογίας αναπτύχθηκε ιδιαίτερα με τη χρήση των ηλεκτρονικών  υπολογιστών. Το αντικείμενο εξέτασης της Ιριδολογίας είναι η ανίχνευση των παρεκκλίσεων από τα φυσιολογικά χρώματα  και τη φυσιολογική δομή της ίριδας. Οι παρεκκλίσεις αυτές μας αποκαλύπτουν την κατάσταση του σώματος,  κληρονομικές φυσικές ιδιότητες ή αδυναμίες, καθώς και τις μεταβολές που συμβαίνουν στο σώμα κάθε  ανθρώπου, ως αποτέλεσμα του τρόπου ζωής του.

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν όλες οι ιδιοσυγκρασίες και οι τύποι της ίριδας, και όλα τα σημάδια που μας δείχνουν την γενική κατάσταση του οργανισμού. Θα αναλυθούν πραγματικά κλινικά περιστατικά, όπως και οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 5 ιριδοαναλύσεις.

iridologia3.jpg

Περιεχόμενο μαθημάτων

Α‘ Επίπεδο – Βασικό επίπεδο

 • Εισαγωγή στην ιριδολογία
 • Ιστορία της Ιριδολογίας
 • Ανατομία του ματιού
 • Συχνά προβλήματα
 • Ιριδολογικοί χάρτες
 • Δυνατότητες και περιορισμοί Ιριδολογίας
 • Φαινότυπος και γονότυπος
 • Βασικές ιδιοσυγκρασίες
 • Υποκατηγορίες ιδιοσυγκρασιών
 • Βασικά δομικά σημάδια
 • Χρωματικά σημάδια
 • Κόρη της ίριδας
 • Τέσσερα στάδια δραστηριότητας ιστών
 • Βαθμοί πυκνότητας ινών ίριδας
 • Ζώνες ίριδας
 • Κύρια σημεία ιριδολογικού χάρτη
 • Ψυχοσωματική ιριδολογία
 • Πως γίνεται η Ιριδοσκοόπηση
 • Πρακτική εξάσκηση

Θα υπάρχει μία σύντομη ιστορική αναδρομή και παρουσίαση της συγκεκριμένης επιστήμης.

 • Πού απευθύνεται.
 • Τις σύγχρονες τάσεις.
 • Πώς εφαρμόζεται.
 • Ποιους μπορεί να βοηθήσει.
 • Τι μπορεί να προβλέψει
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου.
 • Παρουσίαση σε power point, όσον αφορά τα χρώματα και τα σημάδια στην ίριδα που μας βοηθάνε να έχουμε μία γενική βασική εικόνα του οργανισμού μας.
 • Παρουσίαση απλών συσκευών για να δούμε την ίριδα.

Β‘ Επίπεδο προχωρημένο

 • Πεπτικό σύστημα
 • Μυοσκελετικό σύστημα
 • Κυκλοφορικό – λεμφικό σύστημα
 • Ουροποιογεννητικό σύστημα
 • Ενδοκρινικό σύστημα
 • Νευρικό σύστημα
 • Αναπνευστικό σύστημα
 • Διατροφή και ιδιοσυγκρασία
 • Φυτοθεραπεία και ιδιοσυγκρασία
 • Σκληρός χιτώνας
 • Προχωρημένα δομικά σημάδια
 • Προχωρημένα σημάδια κόρης
 • Κανάλια αποβολής
 • Νόμος του Hering
 • Case studies
 • Πρακτική εξάσκηση