Ηλεκτροβελονισμός

Είναι μία σύγχρονη φυσική μέθοδος «αυτοθεραπείας» η οποία με ένα επιστημονικά δοκιμασμένο και ασφαλή τρόπο, βοηθάει την διατήρηση της ισορροπίας των λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, την αποσυμφόρηση και εξυγίανση των δυσλειτουργιών του οργανισμού και την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Βασίζεται στις αρχές της Κινέζικης Παραδοσιακής Ιατρικής και γι΄αυτόν τον λόγο η θεωρία και η φιλοσοφία του ηλεκτροβελονισμού είναι ίδια με αυτή του κλασικού βελονισμού και διαφέρει μόνο στην εφαρμογή.

Σύμφωνα με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν κανάλια ενέργειας που ονομάζονται μεσημβρινοί. Όταν εμποδίζεται η ροής της ενέργειας σε αυτά τα κανάλια τότε εκφράζεται μία πάθηση ή ασθένεια στον οργανισμό. Ο ειδικός στον ηλεκτροβελονισμό, γνωρίζει αυτά τα κανάλια ενέργειας του σώματος, αλλά και τα αντανακλαστικά σημεία τα οποία υπάρχουν σε αυτό, έχει τη γνώση για να αντιληφθεί που υπάρχει το πρόβλημα και επεμβαίνοντας σε αυτά τα σημεία επιτυγχάνει την θεραπεία. Επιπλέον, γνωρίζει τους νόμους και τα μυστικά του σώματος σχετικά με την ολιστικότητα και την ισορροπία. Με την διέγερση των κατάλληλων σημείων εξισορροπεί την ενέργεια και επαναφέρει την καλή υγεία.

O ηλεκτροβελονισμός δεν έχει παρενέργειες και τα θεραπευτικά του αποτελέσματα γίνονται αντιληπτά αμέσως μετά την πρώτη συνεδρία. Πολλοί επιστήμονες πλέον προτιμούν τον ηλεκτροβελονισμό σαν μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση χρόνιων ή μη προβλημάτων επειδή δεν περιλαμβάνει το τρύπημα με βελόνα, ερεθισμούς, χρήση ή κατανάλωση φαρμακευτικών σκευασμάτων και δεν τραυματίζει το δέρμα.

Είναι γεγονός ότι τίποτε στη φύση δεν είναι φτιαγμένο τυχαία. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι και το σώμα μας συνδέεται άρρηκτα με τη φύση, αφού άλλωστε αποτελεί μέρος αυτής. Σύμφωνα με τη θεωρία του ηλεκτροβελονισμού (χωρίς βελόνες) αλλά και του κλασικού βελονισμού, υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τη φύση. Ο ηλεκτροβελονισμός αναγνωρίζει δώδεκα κύρια κανάλια ενέργειας (μεσημβρινοί), όσοι και οι μήνες του έτους. 365 βασικά αντανακλαστικά σημεία (Tsubo), τόσα όσες και οι ημέρες του έτους. Ακόμη, οι μεσημβρινοί ξεκινούν,  περνούν και καταλήγουν στα τέσσερα άκρα που αντιστοιχούν στις τέσσερις εποχές. Με σεβασμό λοιπόν στη φύση αλλά και μαθαίνοντας από αυτή οι θεραπευτές του ηλεκτροβελονισμού, όπως και στον κλασικό βελονισμό, χρησιμοποιούν την γνώση χιλιάδων ετών για να επαναφέρουν το σώμα στην αρχική του ισορροπία, αυτή δηλαδή που έχει εκ φύσεως.

Είναι αλήθεια ότι το ενδιαφέρον σε αυτή τη μέθοδο δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες και τους επιστήμονες, αλλά είναι και προσωπικό, διότι μέσα από τον ηλεκτροβελονισμό κατανοεί κανείς καλύτερα για το μεγαλείο της ανθρώπινης φύσης και την αμφίδρομη  σχέση που έχει με το υπόλοιπο περιβάλλον.