Δικαστική Ψυχολογία

Τι είναι:

Η Δικαστική ψυχολογία είναι κλάδος της ψυχολογίας που διαπραγματεύεται θέματα παραβατικής συμπεριφοράς και ψυχολογίας, καθώς και θεμάτων των οργάνων δημοσίας τάξεως  που έρχονται αντιμέτωπα με παραβατικές συμπεριφορές.

Περιεχόμενο μαθημάτων:

1η ενότητα :  Έννοια. Νομικό Πλαίσιο. Πεδίο Εφαρμογής. Τρόπος εφαρμογής κ.α.

2η ενότητα:  Δεξιότητες. Δικαιώματα. Υποχρεώσεις. Τεχνικές Έρευνας και Ανάκρισης. κ.α.

3η ενότητα:  Προφίλ Δράστη. Προφίλ Θύματος. Έρευνα τόπου Εγκλήματος. Έρευνα Τρόπου Τέλεσης Εγκλήματος κ.α.

4η ενότητα:  Αστυνομία και Έγκλημα. Ανάλυση Δεξιοτήτων Αστυνομικών. Θέματα Ψυχολογίας που αντιμετωπίζουν. Τρόποι Αντιμετώπισης Θεμάτων κ.α.

5η ενότητα:  Ψυχοπαθολογία και Έγκλημα. Βιολογικοί Παράγοντες. Οικογενειακοί Παράγοντες. Κοινωνικοί Παράγοντες κ.α.

6η ενότητα:  Πρόληψη Εγκλήματος. Καταστολή Εγκλήματος. Αντιμετώπιση Εγκληματιών. Έγκλημα και Κοινωνία κ.α.

Σχετικά Μαθήματα: