Διαμεσολάβηση

Τι είναι:

Η Διαμεσολάβηση είναι η εναλλακτική εξωδικαστική επίλυση διαφορών με ισχύ εκτελεστού τίτλου

Περιεχόμενο μαθημάτων:

1η ενότητα:  Εργασιακό Καθεστώς. Αμοιβή. Δικαιώματα. Υποχρεώσεις κ.α.

2η ενότητα:  Έννοια. Πεδίο Εφαρμογής. Βασικές Αρχές. Δεξιότητες που Απαιτούνται. Προσομοίωση κ.α.

3η ενότητα:  Νομικό Πλαίσιο. Χρονική Οργάνωση. Χωροταξική Οργάνωση. Προσομοίωση κ.α.

4η ενότητα:  Γλώσσα του Σώματος. Τρόπος Επικοινωνίας. Διαχείριση συζήτησης. Προσομοίωση  κ.α.

5η ενότητα:  Τρόποι διαχείρισης Κρίσεων. Απόκτηση Δεξιοτήτων. Διαχείριση Άγχους. Προσομοίωση κ.α.

6η ενότητα:  Νομικές Δεξιότητες. Συμβουλευτικές Δεξιότητες. Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης. Προσομοίωση κ.α

Σχετικά Μαθήματα: