Ανθοϊάματα Μπαχ (Bach)

Τα Ανθοϊάματα Bach αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θεραπευτικό σύστημα, ήπιο, εύχρηστο, απλό και χωρίς παρενέργειες, που δόθηκε στην ανθρωπότητα από τον εφευρέτη της μεθόδου, με σκοπό να βελτιώσει αρνητικές εκφράσεις του ψυχισμού και της συμπεριφοράς των όντων που κατοικούν τον πλανήτη. Και δεν λέω των ανθρώπων -σκόπιμα- επειδή τα Ανθοϊάματα απευθύνονται και σε ζώα αλλά και σε φυτά, με υπέροχα αποτελέσματα.

Ο Bach πίστευε πως οι ασθένειες και οι δυσαρμονίες που εμφανίζονται στους ανθρώπους είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης ψυχής και προσωπικότητας. Έτσι η μέθοδος εστιάζει σε συμπεριφορές και συναισθήματα, όχι σε σωματικά συμπτώματα ή ιατρικές διαγνώσεις.

Ακόμη, δίνεται η ευκαιρία στον γνώστη της μεθόδου να αυξήσει την συνειδητότητά του και να επιταχύνει αυτοβελτίωση, απαλύνοντας τις «τραχιές» πλευρές του χαρακτήρα του, ενισχύοντας τα ελλειμματικά του σημεία και χαλαρώνοντας τους φόβους και τις ανασφάλειές του.

Αν δεχτούμε, πως σε αυτή τη ζωή έχουμε έλθει για να πάρουμε μαθήματα και να βελτιωθούμε, τότε τα Ανθοϊάματα του Bach είναι ένας φωτεινός τρόπος και δρόμος για να το πετύχουμε.

Θα διδαχτούν τα 38 ανθοϊάματα, τα ιδιοσυγκρασιακά και τα περιστασιακά , η τεχνική αντιστοίχησης των χαρακτήρων – ανθοϊαμάτων, τρόπος λήψης ιστορικού.

Από τη μέθοδο θα επωφεληθούν όλοι οι επαγγελματίες της υγείας, είτε προέρχονται από τον συμβατικό χώρο, είτε από τον εναλλακτικό και συμπληρωματικό.

 Τα Ανθοϊάματα Καλιφόρνιας και τα Αυστραλιανά θα ανακοινωθούν σύντομα

Σχετικά Μαθήματα:

Ανθοϊάματα Dr. E. Bach (Καθημερινές)

6 Νοεμβρίου, 2023 @ 4:00 μμ - 10 Ιουνίου, 2024 @ 8:00 μμ