Ο Κυριάκος Ζωγράφος  είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου NANJING Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικης(1999-2005) Bachelor Degree, Nanjing 17 Απριλίου 2005(ημερομηνία έκδοσης Διπλώματος) καθώς επίσης και απόφοιτος της Escuola Superior da Medicina Traditional Chinesa (Λισσαβόνα-Πορτογαλια)1999-2005

Είναι μέλος Νο 140 του Πορτογαλικού Συλλόγου Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής (A.P.A.M.T.C) καθώς επίσης και μέλος του Συλλόγου Ε.Σ.Κ.Ι. (Αθήνα)

Διαμένει και εργάζεται μόνιμα στην Κόρινθο,όπου διατηρεί μόνιμη συνεργασία με το Body Balance Studio στο χώρο της θεραπείας και εκπαίδευσης στην Π.Κ.Ι.