Η Ελένη Νένου έχει πτυχίο Ιατρικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Κυτταρολογίας. Ιατρική προϋπηρεσία στο Παθολογοανατομικό τμήμα του Νοσοκομείου «Σωτηρία» και ως υπεύθυνη ιατρός στο τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας.

Έχει μεγάλο επιστημονικό έργο σε ιατρικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά και πολύχρονη διδασκαλική εμπειρία σε ιατρικά μαθήματα.